Contact us - ZhiChen Electronics (ShenZhen) Co., Ltd.

Contact us

Hot News

  Contact Us

  National Service Hotline:

  15820781555

  ZhiChen Electronics (ShenZhen) Co., Ltd.

  Linkman: Liu Sheng

  Telephone: 15820781555

  Address: Dongguan City Tangxia Town LianHu

  Current Position:Home>>Contact us

  ZhiChen Electronics (ShenZhen) Co., Ltd.

  Linkman:  Liu Sheng

  Telephone: 15820781555

  Address:Dongguan City Tangxia Town LianHu


  Contact number: 15820781555

  Address: Dongguan City Tangxia Town LianHu

  E-mail: pete.liu@zhichenelectronics.com